Andreasförsamlingen

Andreasförsamlingen tillhör Equmeniakyrkan (Tidigare Svenska Missionskyrkan) och har sin verksamhet baserad i Fjällstugan på västra höjden av Jönköping. I Fjällstugan sjuder det av liv sju dagar i veckan. Vi har ett omfattande sarbete inom Equmenia/SMU (Ungdomsarbete) och församlingen.

Våra anställda är Ebbe Andréasson pastor och församlingsföreståndare. Lennart Johansson är pastor och bitr. församlingsföreståndare. Maria Ahlriksson pastor. Anna Lennartsson församlingsmusiker. Matilda Eriksson ungdomsledare. Många av församlingens medlemmar och vänner gör en stor insats på helt ideell basis.

Med ca 440 medlemmar växer vi och utvecklas på ett påtagligt och mycket glädjande sätt. En utveckling som vi är övertygade har sin grund i att vi som församling förfogar över en plattform som tilltalar nutidsmänniskan – både ung och gammal.

Vi hälsar Dig välkommen att besöka oss i Fjällstugan för att delta i våra Gudstjänster och olika samlingar samt för att dricka kaffe, äta lunch mm.

Församlingens vision:

”En kyrka –med rum för hela livet – som visar vägen till Jesus Kristus och erbjuder en gemenskap
där människor växer i tro och samhällsansvar”

Equmenias vision:

”I enlighet med missionsbefallningen får alla barn och ungdomar som kommer i kontakt med vår
verksamhet lära känna Jesus Kristus som Guds son och världens frälsare, och bli sedda och
bekräftade som den individ de är. Barn och ungdomsarbetet är ett brobyggande mellan barn/
ungdomar/familjer och församlingen.”

Församlingens riktning utifrån dess vision:

I enlighet med Församlingsordningen och Andreasförsamlingens vision vill församlingsledningen
verka för en levande kyrka (Fjällstugan) för Bymarken och dess omgivningar utifrån följande
målkriterier:

 • människor möts i delaktighet, stöttar och uppmuntrar varandra, och att även människor som inte tillhör församlingen möts av respekt, ärlighet och en frimodig tro på Jesus Kristus i såväl samtal som i gudstjänster, bön och förbön.
 • människor får lära känna Jesus Kristus och får därmed en grund för livet
 • människor blir upprättade av Jesus Kristus, får inneslutas i församlingens gemenskap, dess omsorg och växa i tro genom att upptäcka och använda sina gåvor såväl i som utanför församlingen.

Prioriterade områden:

 • Gudstjänsten ska ha en central plats i församlingen där människor, oavsett församlingstillhörighet
  eller ej, får möjlighet att möta Gud i ordet, sången, bönen och sakramenten.

 • Gudstjänster ska få ha olika karaktär såsom ex vis fokus på själavård, förbön, sång och
  musik, equmeniagudstjänster etc.

 • Andlig fördjupning i form av bibelstudier och bönesamlingar eller andra forum

 • Tyngd läggs på att möta människors livsfrågor liksom diakonala behov

 • Alla församlingsmedlemmar och övriga intresserade ska erbjudas ingå i en smågrupp

 • Equmenias arbete blir alltmer integrerat i församlingen och är något som prioriteras i olika
  avseenden

 • Ett ökat engagemang i Equmeniakyrkans missionsåtagande liksom i församlingens egna
  internationella projekt

 • Fortsatt arbete med de verksamheter som sänker trösklarna till församlingen såsom ex vis
  konserter, temasamlingar utifrån aktuella ämnen etc.

Hur?

Styrelse, anställda och olika verksamhetsråd följer noga upp det lokala närområdets, liksom
samhällets behov, och församlingens interna behov för att därigenom ”hitta rätt” innehåll och nivå i
olika satsningar. Respektive verksamhetsområde upprättar inom ramen för ovanstående
visionsdokument och styrelsens riktlinjer egna verksamhetsplaneringar.

Verksamhetsrådet VU ska arbeta för att församlingens olika verksamheter och engagemang
sammantaget lever upp till visionen ”En kyrka – med rum för hela livet, som visar vägen till Jesus
Kristus och erbjuder en gemenskap där människor växer i tro och samhällsansvar”
Tonvikten i församlingens arbete ska bestå i att göra Kristus känd och att verksamheten hela tiden
ska bidra till och resultera i att människor får uppleva ett möte med Jesus Kristus.

Visionsarbetet har bedrivits under verksamhetsåren 2017-2018, i församlingsstyrelsen gemensamt med anställda i
församlingen, vilket har resulterat i ovanstående visionsdokument.

Styrelsen för Andreasförsamlingen Fjällstugan 190320