Andreasbladet

Aktuellt från Andreasförsamlingen i Jönköping.

Bäste flyktingvän

Publicerad: Måndag 11 September 2017

Fjällstugans integrationsarbete tog mer eller mindre sommarlov men nu är vi på banan igen.

Detta skrivs den söndag då temat i gudstjänsten är: Plats för medmänniskan. Vi är alla i stort behov av medmänniskor. En grundläggande verklighet för oelisass alla. Behovet för våra nyanlända att få uppleva goda medmänniskor har under sommarn inte minskat utan tilltagit.

För väldigt många asylsökande har oron och ängslan ökat inpå bara kroppen. Alltfler ensamkommande har blivit uppskrivna i ålder eller fått avslag på sin asylansökan och håller på att överklaga beslut. Många av dessa vänner i vår närhet har det verkligt tufft.

På nätverksträffar som vi har regelbudet i stan visar sig väldigt mycket konstruktiv godhet. Men som läget är nu är det ytterst angeläget att vi är uthålliga och möter faktiska behov.

Du behövs som medmänniska just nu i vårt integrationsarbete. Det har varit lite trögt med frivilla nu i terminsstarten så kan du – kom med på de mötesplatser som är möjliga för dig. Du får mycket tillbaks i mötet med människor där livet så påtagligt” vägs på en våg”.

Språk cafét tillsammans med Svenska Kyrkan, samlar deltagare som fått uppehållstillstånd främst från Samset, Alla åldrar med olika bakgrund, Varje onsdag kl 17.00 - 18.30. Samtal vid dukade bord. Mycket trevlig atmosfär. Kom med när du kan. Här behövs också någon ytterligare som kan finnas till för barnen.

På Tokeryd finns i nuläget c:a 100 st män. 2/3 kommer från Afghanistan. Många av dem är unga män som fått sin ålder uppskriven. En väldigt dyster tillvaro för alla. Vi vill tillsammans med Bankeryds Missionsförsamling fortsätta att ge lite ljus i mörkret, ge goda upplevelser, berika dagen och finnas till hands som medmänniskor. Vi möts på Tokeryd tisdagar kl 18.30–20.00. Vi samtalar och gör saker tillsammans. Vi kommer att lära oss att göra en liten film, göra studiebesök, ha skapande, laga mat ,spela volleyboll mm. Hör gärna av dig!

/Lennart Johansson. 070 – 609 15 33

”Gud älskar invandraren…även ni skall visa invandraren kärlek”. 5 Mos 10:18-19

Tillbaka

Senaste artiklarna

Stugvärme - en själavårdande kväll

Publicerad: Onsdag 21 Februari 2018

Föreläsning och samtal kring mellanmänskliga relationer, livets olika förluster och Guds existens.

Var dags själavård skulle man kunna summera det med.

Läs mer...

Musik på fjället, våren 2018, bjuder på spännande svit av konserter

Publicerad: Onsdag 17 Januari 2018

Den populära musikserien "Musik på fjället" i Fjällstugan har haft många duktiga och kända artister på scenen. Här är programmet för våren 2018:

Läs mer...

After Week för barnfamiljer

Publicerad: Onsdag 17 Januari 2018

Fredag 2 feb och fredag 2 mars kl 17.00 – 19.00 har vi After Week för barnfamiljer i Fjällstugan på plan 3!

Läs mer...