Andreasbladet

Aktuellt från Andreasförsamlingen i Jönköping.

Högtidlig installationsgudstjänst för Ebbe Andréasson

Publicerad: Söndag 8 Oktober 2017

content/bilder/andreasbladet/Ebbe-2_hemsidan.jpgI samband med söndagens mycket välbesökta gudstjänst välkomnades Andreasförsamlingens nye pastor och föreståndare, Ebbe Andréasson. 

Ebbe Andréasson 58 år, med rötter på Donsö i Göteborgs södra skärgård, kommer närmast från Habo missionsförsamling, där han varit pastor och föreståndare sedan 2001. Han är gift med Gudrun, som jobbar som optiker, och de har tre vuxna barn.

Vid gudstjänsten i Fjällstugan, söndagen den 8 oktober, hölls högtidlig gudstjänst under ledning av Andreasförsamlingens ordförande, Lennart Ohlsson. För sång och musik svarade Martin Lägervik och Jonatan Källström tillsammans med en grupp sångare och komp. Jakob Olofsson och Christer Forsell svarade tillsammans med Anna-Greta Åkesson för musik till den unisona sången.

Peter Bernhardsson, regional kyrkoledare för Equmeniakyrkan Öst,  svarade för installationen av Ebbe Andréasson, som också svarade för predikan över temat ”Tacksamhet”. Martin Ahlqvist, präst i Bymarkskyrkan, med flera medverkade med bibelläsning och bön.

I samband med kyrkkaffet, där hela församlingen deltog, följde så en stund med tal och uppvaktning under pastor Lennart Johanssons ledning. En samling där Ebbe och Gudruns familj och närstående också utgjorde gäster.

Lennart Ohlsson talade å Andreasförsamlingens vägnar, Lars Junelind framförde hälsning från Immanuelskyrkans församling, Marianne Claesson från Ansgarii Equmeniaförsamling, Martin Ahlqvist från Bymarkskyrkan och Ulla Svensson från Dalvikskyrkan.

Johan Einarsson, Andreasförsamlingens tidigare pastor och föreståndare, uttalade några goda och vänliga råd till sin efterträdare, Johannes Gustafson hälsade välkommen i egenskap av ordförande i församlingens ungdomsförening, Equmenia, Gunnel Noreliusson, Maria Ahlriksson och Gustaf Kvarnvik talade såsom blivande kollegor i församlingens medarbetarteam.

Lennart Johansson avslutade samlingen genom att alla samlades till gemensam sång.

Tillbaka

Senaste artiklarna

Stugvärme - en själavårdande kväll

Publicerad: Onsdag 21 Februari 2018

Föreläsning och samtal kring mellanmänskliga relationer, livets olika förluster och Guds existens.

Var dags själavård skulle man kunna summera det med.

Läs mer...

Musik på fjället, våren 2018, bjuder på spännande svit av konserter

Publicerad: Onsdag 17 Januari 2018

Den populära musikserien "Musik på fjället" i Fjällstugan har haft många duktiga och kända artister på scenen. Här är programmet för våren 2018:

Läs mer...

After Week för barnfamiljer

Publicerad: Onsdag 17 Januari 2018

Fredag 2 feb och fredag 2 mars kl 17.00 – 19.00 har vi After Week för barnfamiljer i Fjällstugan på plan 3!

Läs mer...