Internationella rådet

Inte bara för oss själva

Internationella rådet i Andreasförsamlingen samordnar och ansvarar för församlingens internationella arbete. Det handlar om evangelisation, bistånd, volontärsskap samt freds- och rättvisefrågor i andra länder. Vi engagerar oss och församlingen i dessa frågor. Det kan ske i församlingens egna projekt eller i samverkansprojekt med Equmeniakyrkan, equmenia, Diakonia eller med andra samverkanspartners.

Rådet träffas regelbundet och vi för minnesanteckningar. Dessa finns att tillgå på Fjällstugans expedition. I rådet deltar även en av församlingens pastorer och en representant från församlingens styrelse. Vi har regelbundna träffar under verksamhetsåret.

Rådet verkar för att församlingen lever upp till devisen ”Inte bara för oss själva”.

Aktuellt just nu

Andreasförsamlingen är en del av Equmeniakyrkan och vi följer på bästa sätt upp olika insamlingar och aktiviteter som vänder sig till våra medlemmar, En gåva kan alla ge genom insättning på missionskonto, via autogiro, via Swish eller använda fliken ”internationellt” på Fjällstugans kollektomat. 

Tack!

Tack ni alla som skänkt er julgåva och gjort det möjligt ge 250 barn i Moldavien ett värdigt julfirande. Läs tackbrevet där man berättar om julfirande med julklappar, mat och gemenskap. Vi har tillsammans på detta sätt kunnat göra en skillnad.

Tack även till våra scouter som sänt alla julhälsningar på de pappersvimplar ni ser på bilderna.

Läs tackbrevet här

 

Moldavien

Församlingen stöder en organisation i Moldavien som arbetar för utsatta barn, ”CRAC” = Cristian Rehabilitation for Youth in Chisinau, i Moldavien. Tillsammans med dem arbetar vi för närvarande med två projekt.

  • FotbollsGEmenskap är ett projekt mellan Andreasförsamlingen, Hallby fotboll och Hisingstorpsskolan. Tillsammans skapar vi konkreta aktiviteter som syftar till att våra organisationer samverkar med hjälp till barn i Moldavien. Med fotbollen som medel kan vi hjälpa barn och unga! Dels med gåvor och fotbollsutrustning och dels genom att vi för över vår erfarenhet från barn- och ungdomsverksamhet. Projektet har en egen hemsida.
  • Med ett sömnadsprojekt i staden Orhei i Moldavien ser vi till att man i en liten församling kan möta kvinnor och skapa gemenskap genom att sy kläder till eget eller andras behov. Andreasförsamlingen stöttar upp med utrustning, sömnadsmaterial, utbildning och personliga besök.

 

Indien

Vi har fokuserat speciellt på ett av Equmeniakyrkans projekt. Vi samlar in medel till vår systerkyrka som arbetar i Punes slumområden i Indien. Projektet vänder sig till barn i slumområden och syftar till att ge dem mat, möjlighet till skolgång och en ordentlig hälsoundersökning. Arbetet drivs av HCC, (Hindustani Covenant Church).

Var med och bli mer internationella!

 

  

Du kan hjälpa till

Du kan stödja våra insamlingsaktiviteter genom att sätta in en gåva på Fjällstiugans Kollektomat eller ge en gåva på Andreasförsamlingens Bankgirokonto 545-1646 och Swish: 123 056 91 11. Ange tydligt vilket ändamål gåvan avser. 

Vill du bli aktiv i vår kommitté så hör av dig till någon av oss!

Andreasförsamlingens råd för internationella frågor:

Christina Dahlén D'Cruz, Johan Einarsson, Solweig Eidering, Marie Ek, Sven Gustafsson, Ingrid Hallin, Magnus Höglund, Lisa Rosenblad, Bo Rybrand och Leif Thörne