Styrelsen

Sofia Einarsson
Ordförande

Johan Gustafsson Junvik
Vice ordförande

David Bokinge
Kassör

Noomi Rosén
Sekreterare

Styrelsemedlemmar:

May-Britt Bergström

Marcus Blom

Johannes Gustafson

Linnéa Lagerstedt

Daniel Wolbe

Ingrid Hallin

Jan-Åke Magnusson