Equmenia

content/bilder/Vaelkommen till arsmoete i Equmenia Fjaellstugan!2.jpg

 

 

Barn- och ungdomsaktiviteter

I enlighet med missionsbefallningen får alla barn och ungdomar som kommer i kontakt med vår verksamhet lära känna Jesus Kristus som Guds son/världens frälsare och bli sedda och bekräftade som den individ dom är. Barn och ungdomsarbetet är ett brobyggande mellan barn/ungdomar/familjer och församlingen.

Barn- och ungdomsarbetet gick tidigare under namnet SMU, men har nu bytt namn till Equmenia.