Puls - tro och idrott

Puls - Tro och Idrott är Equmenias och Equmeniakyrkans idrottsarbete, som syftar till att möta idrottsintresset i församlingar och föreningar. I Fjällstugan arbetar vi med Puls på två sätt:

Söndagsskolan Himlatoppen - Friskus
På Fjällstugans söndagsskola Himlatoppen får barnen mellan 6-8 år välja mellan Pyssel & fix eller nystartade Friskus. Ledarna såg behovet av lek, rörelse och idrott för alla barn med mycket spring i benen och församlingen hyr nu idrottshallen i skolan bredvid. Där får barnen använda sin fantastiska rörelseglädje som ett sätt att tacka Gud. Målet är att koppla söndagens tema till någon aktivitet i idrottshallen. Noaks Ark kan bli skeppsbrott och kamratskap på idrottsplanen är förstås samma kärleksbudskap som Jesus talade om i sina liknelser. 
 
 
Fotbollsgemenskap
Hallby fotboll och Andreasförsamlingen Fjällstugan samlar tillsammans in pengar till ett Fotbollsprojekt i Branesti, Moldavien, med syfte att ge de fattiga barnen en meningsfull fritid. Mer om fotbollsgemenskap i länken nedan:

Till sidan för Fotbollsgemenskap