Är du vår nya pastor?


Är du den som Gud kallat till att leda vårt växande ungdomsarbete i Andreasförsamlingen Fjällstugan i Jönköping?

Fjällstugan, högt belägen på västers höjder i Jönköping, har utvecklats till en unik mötesplats. Här pulserar livet sju dagar i veckan, med allt från spädbarnsmusik, barnkörer, söndagsskola, scouter, tonårssamlingar, konfirmationsgrupper, ungdomssamlingar, bibelstudier, Alpha, bönegrupper till gudstjänster i olika former. Och när det gäller just barn- och ungdomsarbetet har vi en tydlig vision:

 ”I enlighet med missionsbefallningen får alla barn och ungdomar som kommer i kontakt med vår verksamhet lära känna Jesus Kristus som Guds son, världens frälsare, och bli sedda och bekräftade som den individ de är. Barn- och ungdomsarbetet är ett brobyggande mellan barn/ungdomar/familjer och församlingen.”

Under senare år har vi haft en fantastisk tillväxt och vi är nu cirka 450 medlemmar, där flertalet är unga och de som är ”mitt i livet”. Vi har ett stort antal barnfamiljer i församlingen och alla, barn liksom tonåringar och ungdomar utgör en stor utmaning inför framtiden.

Fjällstugan ligger i nära anslutning till en grundskola och i kyrkobyggnaden inryms ett kommunalt fritidshem, en i Jönköping välkänd restaurang, samt konferensverksamhet med resultatet att Fjällstugan blir samlingspunkt för många människor. Framförallt för många som inte har en församlingsgemenskap.

Fjällstugan och Equmenia vill målmedvetet arbeta för att människor ska:

Finna en tro - Växa och leva i sin tro - Dela sin tro.

I vår församling utgör som sagt arbetet bland barn och unga en viktig del, något som vi verkligen vill prioritera och satsa på. Vi har drygt 100 scouter och mer än 100 barn i Himlatoppen – vår söndagsskola, och Skytops – för de lite äldre barnen. Vårt tonårsarbete har under den senaste tiden ökat i omfattning, och här återstår mycket att utveckla och förbättra. Arbetet bland unga vuxna, exempelvis kvällarna ”Hemma” och ”Komma hit”, som framför allt vänder sig till studenter, är omfattande och utgör också en viktig del i församlingen.

Sång och musik är ett viktigt inslag i såväl vårt gudstjänstliv som i vår verksamhet i övrigt, och församlingen har sedan några år tillbaka en deltidsanställd församlingsmusiker.  

Det finns en öppenhet och kompetens i församlingen att arbeta med olika uppgifter men här behövs en utveckling för att svara mot ytterligare behov. Vi vill vara en viktig del i det lokala närområdet, samtidigt som vi också vill engagera oss i internationella missionsåtaganden.

Vår önskan är att Du i din roll som pastor med en särskild inriktning mot ungdomsarbete, ska vara en ”möjliggörare” med driv och fokus på andlig växt och utveckling. Du är en god ledare och inspiratör som vill skapa en atmosfär som möjliggör fördjupad kunskap om tro och livsfrågor, och som därmed inspirerar fler till att gå in i ledaruppdrag eller satsningar i arbetet med barn och unga. Du har erfarenhet av och ett genuint intresse för arbete bland unga människor. Viktigt är också att du förmår att skapa förtroende såväl inom församlingen som i samhället i övrigt.

Du kommer att ingå i ett engagerat team som i nuläget består av tre pastorer (Ebbe Andréasson, församlingsföreståndare, Maria Ahlriksson, Lennart Johansson), en barn- och ungdomsledare (Matilda Eriksson) och en församlingsmusiker (Anna Lennartsson).

 

Du som känner att denna tjänst passar din kallelse, din talang och ditt hjärtas puls är välkommen att kontakta någon av oss:

Lennart Ohlsson (församlingens ordförande), tel: 0702-15 17 40, e-post: le.ohlsson@telia.com

Ebbe Andréasson (församlingsföreståndare), tel: 073-642 57 85, e-post: ebbe.andreasson@fjallstugan.se

Johannes Gustafson (Equmenias ordförande), tel: 0766-32 06 03, e-post: johannes.gustafson@telia.com

 

Skicka din ansökan till församlingens ordförande Lennart Ohlsson:

le.ohlsson@telia.com

Vi vill ha din ansökan senast fredagen den 8 mars.

 

 content/bilder/blandat/Kallad.JPG